Na výsluchu

Diskusná relácia Karola Sudora. Rozhovory s ľuďmi, ktorí majú názor a vedia ho povedať.