Prečo?

Prečo? - jedna zo základných ľudských otázok. Odpovede prinášajú osobnosti kultúrneho a spoločenského
života.