SME
Pondelok, 5. jún, 2023 | Meniny má Laura

Základy byrokracie

Váš ľudský sprievodca svetom záhadných lajstier a paragrafov.

Základy byrokracie: Ako nedostať depresiu z úradu práce

Na Úrad práce sa zaevidujete celkom jednoducho, postup nie je zložitý, treba však poznať jeho jednotlivé kroky.

Na Úrad práce sa zaevidujete celkom jednoducho, postup nie je zložitý, treba však poznať jeho jednotlivé kroky. V Základoch byrokracie vám povieme, o aké kroky ide a ktoré dátumy je lepšie mať v kalendári zvýraznené červenou.

Súhrn potrebných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do evidencie si môžete stiahnuť tu.

Doklad, ktorým preukážete, že si hľadáte zamestnanie môže byť toto tlačivo, alebo napríklad vytlačená žiadosť o zamestnanie, ktorú ste posielali e-mailom.


Keďže sa na Úrad práce nehlásia iba čerství absolventi a nezamestnaní, ďalšie možné situácie a doklady nájdete v tabuľke:

Každý občanPlatný občiansky preukaz
Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (napr. výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) + 1 fotokópiaPo ukončení pracovného pomeru

Zápočtový list + 1 fotokópia
Iný doklad o ukončení pracovného pomeru (napr. výpoveď, dohoda) + 1 fotokópia


Po ukončení živnosti (SZČ)

Oznámenie o skončení SZČ + 1 fotokópiaPri pozastavení živnosti (SZČ)

Právoplatné rozhodnutie o pozastavení SZČ + 1 fotokópia
Živnostenský list + 1 fotokópia


Po ukončení denného doktorandského štúdia

Potvrdenie o dobe DDŠ


Po ukončení štúdia

Potvrdenie o dobe štúdiaPo ukončení poberania rodičovského príspevku

Potvrdenie Úradu práce o dobe poberania rodičovského príspevku
Rodný list dieťaťa + 1 fotokópiaPo ukončení starostlivosti dieťaťa do 6 rokov

Potvrdenie zdravotnej poisťovne o dobe starostlivosti o dieťa do 6 rokov veku
Rodný list dieťaťa + 1 fotokópia

Po ukončení opatrovania blízkej osoby

Potvrdenie o dobe poberania opatrovateľského príspevku
Rozhodnutie o pozastavení výplaty opatrovateľského príspevku
V prípade úmrtia opatrovanej osoby úmrtný list + 1 fotokópia

Po ukončení dočasnej práceneschopnosti (PN)

Ukončená práceneschopnosť + 1 fotokópia
Potvrdenie zamestnávateľa (Sociálnej poisťovne) o dobe vyplácania dávok nemocenského poistenia počas PN v ochrannej dobe
Po ukončení invalidity

Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní a odňatí invalidného dôchodku
Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť

Po ukončení väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
Prepúšťací list z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody + 1 fotokópia


Ako evidovaný uchádzač o zamestnanie môžete využívať aj ďalšie služby Úradu práce:
  • rekvalifikačné kurzy
  • informovať sa o nových pracovných miestach
  • vycestovať za prácou do zahraničia s EURES


Výhodou evidencie je aj možnosť využiť škálu príspevkov:
  • náhrada časti cestovných výdavkov za cestu na pohovor
  • príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
  • na vykonávanie absolventskej praxe
  • na dochádzku za prácou
  • na presťahovanie za prácou
  • na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Našimi respondentmi boli pán Mgr. Peter Zeman, hovorca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a pani Mgr. Petra Balážová, vedúca referátu komunikácie a hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.


SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

TOP videá

SkryťZatvoriť reklamu