SME
Štvrtok, 26. máj, 2022 | Meniny má Dušan

Argumenty Ivana Štulajtera

Diskusia Ivana Štulajtera o ekonomike a veciach s ňou súvisiacich.

Avocat sa cíti byť poškodený

O nástenkovom tendri s konateľom spoločnosti Avocat Jurajom Hatvanym debatuje Ivan Štulajter.

Doslovný prepis relácie

Štulajter: Vitajte v štúdiu televízie SME pán Hatvany. Dobrý deň.

Hatvany: Dobrý deň.

17. januára tohto roku ste poskytli rozhovor denníku SME alebo v tomto dni ten rozhovor vyšiel kde sa zmieňovali o takzvanej nástenkovej kauze nástenkového tendra. Vtedy ste ešte mali jednoznačný názor, že ten spôsob vyvesenia tejto výzvy na predkladanie ponúk formou nejakej informačnej tabule v útrobách ministerstva výstavby bol v poriadku. Hovorili ste, že bol v súlade s európskymi normami a dokonca vás budem citovať tak, že tu nejaké porušenie flagrantné nevidíme. Stále si to myslíte?

Samozrejme, na tomto názore myslím, že naďalej môžeme trvať a môžeme o ňom aj diskutovať.

Vy ste právnik.

Áno.

Takže mali by ste mať.

Dovolil by som si zdôrazniť advokát.

Advokát, čiže vyštudoval ste právo. Mali by ste mať predpokladám cit pre spravodlivosť. Vám sa zdá z hľadiska takej elementárne logiky ak dáme nabok nejakú zložitú legislatívu zákona o verejnom obstarávaní, v poriadku, že taká významná vec ako je tender na obhospodarovanie toho operačného programu technická pomoc, ktorého hodnota bola odhadnutá na 3,6 miliardy korún sa vyhlási spôsobom, ktorý nie je transparentný? Či sa vyhlási na mieste, ktoré nie je bežne verejnosti prístupné? Viete si predstaviť, že by som ja vyhlasoval ako nejaký verejný obstarávateľ nejaký tender v takomto rozsahu povedzme, že nejakej, nejakej, na svojej nejakej pivnici hej, kde má obmedzený prístup ľudia z môjho domu?

Pán redaktor. Ja by som rád zdôraznil tak ako som sa to snažil vysvetliť aj v tom interview s pánom Nicholsonom, na ktoré sa odvolávate. My ako advokátska kancelária Avocat sme tento problém vôbec neriešili. My sme sa spôsobom vyhlásenia tejto zákazky vôbec nezaoberali. My sme sa tým začali zaoberať až vtedy keď nastal obrovský mediálny tlak, nastali útoky, začalo sa hovoriť o tom, že proste toto je netransparentné, že bol porušený alebo mohol byť porušený zákon a tak ďalej. Vtedy sme si až my urobili nejakú našu internú právnu analýzu. Skúste sa na to pozrieť totižto z nášho pohľadu. Jednoducho voľba metódy verejného obstarávania spôsob je záležitosť obstarávateľa. To bolo v tomto prípade ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Ja sa ešte pokúsim samozrejme že potom vrátiť a pokúsim sa vás spýtať takým smerom, aby sme ukázali, že nie je to podľa mňa úplne jedno a nie ste tak celkom by som povedal nevinne v tom ako bol ten spôsob verejného obstarávania vyhlásený. Ale opýtam sa vás. V poriadku, tak vy teraz tvrdíte, že táto vec ako bol ten tender vyhlásený nebola vo vašej kompetencii. Ja sa vás ale nepýtam na to či bola vašou vecou. By som tu otázku kládol inak. Pýtam sa či ako právnik, ktorý by mal mať nejaký elementárny zmysel pre spravodlivosť považuje takýto spôsob vyhlásenia tendra, ktorého výsledkom je napokon to, že súťaží len jeden záujemca to vaše konzorcium férový?

Ja vám môžem povedať svoj názor. Ja by som to radšej poňal v rovine odbornej ako sa zaoberať férovosťou, neférovosťou, transparentnosťou.

Ale tu ide o férovosť.

Táto zákazka bola vyhlásená spôsobom, ktorý zákon platný v tom čase umožňoval.

Mýlite sa. Najvyšší kontrolný úrad povedal, že nespĺňal spôsob vyhlásenia tejto zákazky zákon o verejnom obstarávaní a zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Najvyšší kontrolný úrad vo svojom stanovisku vo svojom závere, ktorý dobre poznáte predpokladám, sa odvolával na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý ich metodicky neusmernil pri výkone tejto kontroly. Keď prebiehala kontrola úradu pre verejné obstarávanie na ministerstve výstavby, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu sama povedala najvyšším orgánom pre verejné obstarávanie na Slovensku je Úrad pre verejné obstarávanie. Zabezpečuje metodiku, vykladá zákon, navrhuje jeho zmeny a tak ďalej, a tak ďalej. Preto úrad pre verejné obstarávanie je jediný kompetentný vydať nejaké rozhodnutie. Pán redaktor, kde v protokole z Úradu pre verejné obstarávania, ktorým skončila druhá kontrola, ktorá bola vykonávaná v tomto, je napísané čo i len slovo o spôsobe zverejnenia, o nástenke alebo o čomkoľvek čo rezonuje v tejto kauze ako nejaký základný live motív?

Položili ste mi otázku. Odpoviem. Nie je v tom protokole posúdenie tohto spôsobu vyhlásenia Úradom pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie tvrdil, že sa pýtal na túto otázku ako bol tento tender vyhlásený a že mu ministerstvo výstavby neodpovedalo. Ja to považujem zo strany Úradu pre verejné obstarávanie za alibistické, ale to je teraz jedno. My sa nebavíme o tom aké sú tie veľmi zložité mechanizmy a vzťahy. Bavíme sa o elementárnej by som povedal elementárne veci, že keď chce verejný obstarávateľ ministerstvo výstavby obstarať nejakú zákazku, ktorá bude mať kvalitu, ktorá bude mať najnižšiu cenu, aby dodržalo princíp transparentnosti, nediskriminácie, hej. Čiže to na čom vlastne, na akých princípoch verejné obstarávanie stojí tak sa vám pýtam či je normálne a v súlade s týmito princípmi vás ako právnika zverejniť takúto výzvu na predkladanie ponúk formou informačnej tabule, ktorá nie je verejnosti prístupná? Chápete. Ja sa vám nepýtam na tie zložité, veď to tu už poznáme. Všetci sme to počúvali, premiér, a dnes sa napokon o tom budú alebo bavia, budú intenzívne baviť na parlamente pri odvolávaní ministra Štefanova. Ja sa vás bavím na tú úplnú podstatu, na tú dreň tej podstaty či je normálne, že keď niekto chce obstarať nejakú zákazku, že urobí to tak aby sa o jej o tomto akte dozvedelo čo najmenej ľudí na trhu. To je to absurdné na tom, chápete to.

Je to váš výklad tejto situácie. Môžem ešte raz zopakovať to, že bola to voľba ministerstva výstavby, že využili metódu akú využili. My sme advokátska kancelária, my sme advokáti, ktorí majú záujem aj dlhodobo poskytujú služby štátu Slovenskej republike minimálne od roku 2003. Pre nás bolo podstatné v tejto veci čo je predmetom zadania či sa vieme na toto kvalifikovať, či spĺňame požiadavky. Ja sa vám neviem pán redaktor vyjadriť k tomu, že či to považujem za normálne. Ako odborník vám môžem povedať k tomu akurát toľko, že tým, že jednoducho takýmto spôsobom zverejnia zákon porušený nebol. Tak to asi normálne je.

Nie. Najvyšší kontrolný úrad si myslí, že zákon porušený bol a to že tento problém tu je predsa jasným dôkazom je to, že Európska komisia odmietla tento tender preplatiť jednoducho. Neuznala jeho základný princíp, že v tom samom počiatku ako bol vyhlásený už prekročil rámec konkrétnej nejakej smernice, že? Európskej únie.

V čase keď sa o tomto hovorilo a vlastne aj myslím, že to je aj predmetom protokolu NKÚ, sa hovorilo o nejakom výkladovom oznámení Európskej komisie, ktoré vlastne malo usmerňovať záujemcov v jednotlivých krajinách alebo uchádzačov, obstarávateľov aký spôsob zverejnenia pre aký prípad je primeraný. Ešte v roku 2007 v lete alebo na skorú jeseň Európsky parlament uviedol ani jeden, nie že jeden, dva, tri, ale dvadsať dôvodov prečo je toto výkladové oznámenie nevykonateľné v praxi. A to bol ten základný argument, o ktorom sme sa tu bavili, že jednoducho podporne k nášmu vtedy platnému zákonu o verejnom obstarávaní mala byť použitá európska smernica o verejnom obstarávaní alebo táto podporná norma, a teda ja stále sa pýtam vás, že bavme sa v rovine odbornej, kde to porušenie nastalo. Ja som tu ako odborník a ja by som sa nerád vyjadroval k otázkam ako férovosť, spravodlivosť.

Ale to sú veľmi dôležité otázky pán Hatvany.

Ja by som to skôr videl v odbornej rovine.

No ale tu neexistuje odborná rovina, lebo tu existuje len zdravý rozum, že keď nejaký obstarávateľ hľadá čo najvýhodnejšie podmienky na trhu, tak zverejňuje oznámenie spôsobom, o ktorom sa ten trh dozvie, a nielen my, že? Ale výsledkom toho bola, poviem vám kam teraz narážam, že myslím si, že je to vaša zodpovednosť. Súťaž nebola vyhlásená transparentným spôsobom, dostali ste sa vlastne k tej zákazke jedine vy. S nikým ste nesúťažili. To ako keby ste sa postavili na čiaru preteku behu na 400 metrov a vybehnete sám, že? Asi tak by to bolo by som povedal v takomto nejakom pomere. A po druhé keďže si ministerstvo výstavby uvedomovalo, že tu hrozí jednoducho veľmi vážny politický problém, ktorý presiahne aj do Európskej únie, tak využilo zase zákonné ustanovenie a zabránilo tomu, aby o výsledku tohto tendra boli informované príslušné úradné vestníky. Čiže ministerstvo výstavby vytvorilo veľmi priaznivé podmienky pre jedno jediné konzorcium, ktoré je vaša firma, vy ste boli účastníkmi. Ale zároveň urobilo všetko pre to, aby sa o výsledku tohto tendra vôbec verejnosť nedozvedela. A ja sa pýtam ako je možné, že takéto obrovské zvýhodnenie, ktoré ste dostali vy, sa dotklo práve vás a ja sa pýtam za akú cenu? Čo za to? Ako je to možné? Ja tomu nerozumiem.

Po našej zodpovednosti tu nemôže byť v tomto prípade žiadna reč. Takisto zvýhodnenie v tom čase nikto nevedel aký bude výsledok toho konania alebo toho výberového konania. Ja vám ako som už x-krát vysvetlil môžem povedať akurát toľko, že spoločnosť Zamedia, ktorá iniciovala vznik tohto konzorcia prišla s touto informáciou, doniesla súťažne podklady, že ministerstvo vyhlásilo takúto súťaž. Spoločnosť Zamedia začala si oslovovať partnerov.

Čiže vy ste sa dozvedeli o Zamedii, o výsledku, o existencii takéhoto tendra.

Áno.

Ale v tom protokole, ktorý tu mám a keď chcete vám môže ukázať je napísané, že aj vy ste dostali tie súťažné podklady. Čiže nebolo to celkom tak, že vy ste boli informovaný o Zamedii. Aj vy ste dostali súťažné podklady od ministerstva výstavby. Mýlim sa? Je to tam napísané.

Samozrejme, lebo sme sa.

Máte to tu na tejto strane.

Áno, však ale to je v poriadku. Je to štandardný postup. Kto súťaží tie súťažné podklady dostane. My sa bavíme o tom elementárnom rozhodnutí, že odkiaľ prišla tá idea, že áno uchádzajme sa o takúto zákazku. Lebo vy tu hovoríte o nejakom zvýhodnení. My sme v tom čase nemohli vedieť, že ponuku dá len jedno jediné konzorcium.

Mohli ste o tom vedieť.

Odkiaľ som mohol o tom vedieť?

Pretože ste mohli spolupracovať. Pretože vy asi nechcete pochopiť tú podstatu, že vy ste a nielen vy, ale myslím celá tá skupina, ktorá sa tu okolo tohto tendra zišla podozrivá z toho, že zmanipulovala tender, že sa tu proste mohlo dôjsť k povedzme že nejakému prekročeniu alebo zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Že sa tu proste netransparentne zaobchádzalo s verejnými prostriedkami?

To je presné tá kauza, ktorú vytvorili médiá. My sa bavíme o.

Ale nie. Médiá to nevytvorili, to ste vytvorili vy. Médiá len zachytili ten okamih. Chápete. Médiá len zobrazili nejakú realitu.

Ale povedzte mi pán redaktor ako ja som mohol ovplyvňovať aby boli dané aj iné ponuky? Vy si viete predstaviť čo je to dať dokopy také konzorcium pre taký široký predmet činnosti? Ako není to jednoduché. My sme pochopili to zadanie tak, že ministerstvo výstavby chce jedného partnera na záber čo najširšieho možného počtu činnosti v rámci technickej pomoci, ktorý je možný, pretože chceli začať rýchlo implementovať svoje operačné programy. Žiadna určite nie advokátska kancelária, ktorá môže poskytovať len právne služby podľa zákona o advokácií, nemôže pokryť školenia, preklady a ďalšie činnosti. Bolo celkom prirodzené, že musí konzorcium vzniknúť. My sme do tohto konzorcia vstúpili až vtedy keď sme videli, že boli oslovení a súhlasia s touto spoluprácou aj renomovaní zahraniční partneri, o ktorých sa tu záhadne stále nejakým spôsobom nechce hovoriť, ktorí aj v predošlom programovacom období spolupracovali s ministerstvom a mali dobré výsledky. To bol pre nás ten live motív vstupu do tejto spolupráce. Nie spoločnosť Zamedia a všetky prepojenia, ktoré tu vy stále vidíte alebo hľadáte. My sme v tom čase nemohli ani vedieť, ani tušiť či niekto iný dá alebo nedá ponuku.

A pán Hatvany, prečo sa nikto z vášho konzorcia nezúčastnil na otváraní obálok?

A čo je na tom neobvyklé?

Je to obvyklé? Väčšinou tam firmy chcú byť pritom hej.

To je individuálna záležitosť.

Neboli ste si tým istí, že to už máte jednoducho vo vrecku?

Neboli sme si tým istí. Nemali sme si na základe čoho tým byť istí. Keď vám mám povedať svoj pocit, ja som si myslel, že záujem o toto bude obrovský. Myslel som si, že konzorciá alebo tých partnerov tam bude niekoľko.

To malo ministerstvo zverejnené na inom mieste ale potom že. Malo to zverejnené na inom mieste ako na informačnej. Možno že to tam ani zverejnené nebolo, ani to nie je isté.

Túto otázku riešte s ministerstvom. Ja som reagoval na túto.

Vy ste na základe tohto profitovalo, chápete. Vy ste neni od toho úplne odtrhnutý.

K tomu sa tiež vyjadrím. Ja som reagoval na túto reláciu preto, že je tu určitá polemika o cenách našich právnych služieb. Je tu polemika o tom či to je veľa alebo či je to málo. Či sa na štáte nabaľujeme a podobne. Toto sú veci, ktoré by som ja rád vysvetľoval. Tieto otázky ktoré kladiete sú na ministerstvo, sú na ministra alebo na vtedajšieho ministra alebo na ľudí, ktorí s týmto mali dočinenia. Z akého dôvodu nás chcete s týmto spájať ako odborníkov, ako kanceláriu, ktorá pracuje roky pre štát?

Že ste z toho mali profit. Že ste z toho profitovali.

A poskytovať právne služby za účelom zisku je nejaký proste spoločenský problém?

Vy ste došli k zákazke bez toho, aby ste súťažili a došli ste k nej za veľmi podozrivých.

To je vaše tvrdenie, pán redaktor.

Ale vy ste súťažili s niekým? Baví vás to vôbec takto získať zákazku?

Ale my sme dali, naše konzorcium dalo ponuku. My sme nevedeli či s niekým súťažíme alebo nesúťažíme. Keby boli dali aj iné konzorciá ponuku, čo nie je ešte raz zdôrazňujem jednoduché, pretože aj tí partneri medzi sebou nie každý s každým chce spolupracovať, tak by sa bolo súťažilo a bolo by sa pozeralo, že ten dal takú cenu, ten dal takú. Priemer cenový je nasledovný. My sme urobili to čo sme urobili x tendrov za posledných šesť rokov. Dali sme ponuku, našu časť, našu obvyklú sadzbu, naše obvyklé podmienky, a to je všetko.

Pán Hatvany, ten tender bol uzatvorený 4.júna pokiaľ si pamätám v roku 2007.

Je to možné.

A viete čo je na tom zaujímavé? Že hneď, áno, hneď následne 5.6. bola podpísaná zmluva hej?

Čo sa vám zdá na tom neobvyklé?

Neobvyklé je to, že zákon o verejnom obstarávaní hovorí, že existuje 14-dňová lehota medzi tým, že sa nejaké výsledky oznámia a potom sa podpisuje zmluva. Prečo bola taká, bol takýto. Ale vidíte bol taký rýchly sled udalostí.

Lebo v prípade metódy rokovacieho konania bez zverejnenia. Nie v tomto prípade.

Taká naprostá istota.

Ja vám to vysvetlím. To je vaša domnienka.

Taká naprostá istota, že ste vy ste nezúčastnili na otváraní obálok. Čiže keď si to celé dáme do takéhoto sledu udalostí, ja si myslím, že to by musela byť snáď taká náhoda, ktorá sa vyskytuje raz za svetelných rokov, že k tejto zákazke ste vy prišli úplne náhodou, že proste fantastická súhra akože hviezd a okolností.

Pán redaktor, toto sú všetko vaše domnienky. Návrh zmluvy bol súčasťou predkladanej ponuky. Táto zmluva bola ministerstvom akceptovaná a podpísaná. Neviem čo je na tom neobvyklé. Ministerstvo a skúste sa vžiť do tej role, ktorá vtedy bola. Nastavovalo operačné programy, stále nastavovalo, rokovalo o národnom referenčnom rámci a tak ďalej. Chcelo začať implementovať. Ten tlak bol z ministerstva, aby sa rýchlo začalo pracovať, aby sa rýchlo začali plniť úlohy, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Môžete si sem znovu zavolať bývalého ministra Januška alebo súčasného ministra Štefanova ako oni na toto dbali. A ja by som bol rád kebyže sme sa o tomto bavili aký je tohto všetkého vlastne prínos a prečo to bolo potrebné. Prečo ministerstvo zvolilo metódu akú zvolilo, aby čím skôr malo obstaraných partnerov na výkon činnosti, ktoré sa dneska dajú bezproblémovo odmerať.

Pán Hatvany, toto je faktúra, kópia faktúry, ktorú ste z 3.11.2008, ktorou ste fakturovali vykonanie práci za poskytovanie právnej pomoci v zmysle zmluvy. Máte tu 1658 hodín v jednotkovej cene 3500 korún za hodinu a celková suma bez DPH je 5,8 milióna korún. Pozrite si tú faktúru a povedzte mi tam je objednávka pána Štefanova na tieto práce. Takýchto faktúr samozrejme že existuje viac. Povedzte mi, že čo ste za tých 1650 hodín urobili. Ale konkrétne.

Není tu k tej faktúre timeshift, však tá faktúra má ešte aj presný rozpis činností. Alebo teda respektíve keď my vystavíme takúto faktúru, tak najprv pošleme kompletný rozpis činností, ktoré sa v rámci toho vykonali. Ja teraz vám neviem presne povedať čo sa presne v rámci tejto faktúry dodalo, ale viem vám to zabezpečiť.

Čiže existuje podrobná dokumentácia k takejto faktúre.

Ku každej faktúre.

U vás, teda u vás, hej.

Ku každej faktúre je vypracovaný timeshift, rozpis tých hodín, čo sa vlastne v tomto rozsahu urobilo.

Čiže máte to presne.

Áno.

A keby som si od vás takýto timeshift vypýtal mohli by ste tu tak verejne povedať, že by ste nám ho odovzdali?

Samozrejme.

Dobre. Ako je možné, že Najvyšší kontrolný úrad pri tej kontrole keď robil vybral si námatkovo tie faktúry, nebola to tá práve táto, ale bola to iná, práve skonštatoval, že neexistuje žiadna sprievodná dokumentácia k tým faktúram, ktoré ste vystavovali ministerstvu a tvrdil to, že vlastne on nevie zistiť, nikto vlastne nevie zistiť či tie hodiny, ktoré si tu vy píšete a je to naozaj veľká časť 1658 hodín. Čím tie hodiny, akým obsahom boli naplnené, akými stretnutiami, akými konkrétnymi rokovaniami, s kým kto sa stretol, ako dlho rokoval a tak ďalej. Proste toto určite je samozrejme len faktúra pokiaľ to nie je chýb účtovných, ale pokiaľ v nej chýba to čo ste nazvali timeshift tak je to absolútne nedostatočné a ja myslím, že toto by nikto v súkromnej spoločnosti neakceptoval takúto faktúru bez toho, že by videl.

Samozrejme. Vy máte v ruke daňový doklad.

Ako je to možné, že to ministerstvo nemá?

Ja vám to vysvetlím.

Ani Aliancia Fair-play, ktorá si vyžadovala práve tieto doklady takže ani NKÚ to, ani NKÚ to nezistil, ani Aliancia.

Poďme postupne. Čo sa týka vlastne tých hodín a tej činnosti. Ja by som bol rád keby pohľad na našu prácu bol objektívny. Na týchto veciach na ministerstve pracoval z našej spoločnosti šesťčlenný tím právnikov zložený z advokátov a z koncipientov, ktorí v podstate na fulltime vykonávali činnosť len pre ministerstvá, pretože tej právnej práce, ktorá sa tam mala, potrebovala riešiť, bolo kvantum. Bolo obrovské kvantum. To znamená, že prvom rade vychádzajme z toho, že je to sumár. Tá faktúra je určite za obdobie povedzme dvoch, možno aj troch mesiacov. Ja sa vám takto k tomu neviem vyjadriť, pretože tých faktúr sa vystavilo veľa. Ale samozrejme viem vám to verifikovať. Ale to není podľa mňa teraz také podstatné. Dôležitý je princíp. Čo sme tam my robili, prečo toľké hodiny, a čo povedalo na námatkovo vybrané naše faktúry NKÚ. NKÚ spochybnilo to, že my neposkytujeme právnu službu tým, že sa zúčastňujeme na rokovaniach, že absolvujeme stretnutia zodpovednými pracovníkmi ministerstva alebo iných ministerstiev alebo riadiacich orgánov, ktoré boli do toho zapojené a že toto je nepreukázateľné. Ja vám teraz poviem praktický jednoduchý príklad.

Aby sme to tu kvôli aj našim ako divákom upresnili. Najvyšší kontrolný úrad to nevytýka vám, ale vytýka to kontrolovanému subjektu, ministerstvu výstavby, že ono nevie keďže platilo tieto nie celkom bezvýznamné čiastky právnickej alebo kancelárii alebo spoločnosti Avocat za právne služby v rámci tejto zmluvy hej, nástenkového tendra, samo nevie zadokumentovať na základe čoho tieto peniaze vyplatilo. To znamená neexistuje sprievodná dokumentácia k takýmto účtovným dokladom kde by bolo overiteľné či ste naozaj tých 1658 hodín vykonali, ale samozrejme tých hodín sú omnoho viac. To sú snáď možnože tisíce hodín. Či tá práca bola vykonaná.

Nie je to pravda, to, čo hovoríte, pretože ja vám poviem príklad. Toto zhruba spadá do obdobia ak sa ešte raz môžem pozrieť je to rok 2007 alebo 2008? Je to koniec roka 2008. Faktúry spadajú do obdobia, keď sa vykonával veľmi široký rámec činností. Ja vám iba námatkovo vysvetlím, čo sa tam všetko robilo, pretože v médiách sa spochybňovalo moje. Kolegovia advokáti sa vyjadrovali k tomu, že koľko hodín, ale práce sa poskytli. Ministerstvo to má.

Nemá to, lebo to nevedeli nájsť.

Práca sa z nášho pohľadu poskytuje niekoľkými spôsobmi. Buď tým, že vypracujeme priamo dokumenty, ktoré existujú, ktoré sú na ministerstve, či sú to zmluvy, analýzy, zmeny, pripomienky a tak ďalej, ktoré majú písomnú podobu. My ďalej v zmysle zákona o advokácii a v zmysle aj zmluvy, ktorú máme vždy takú istú však myslím, že či už vaša redakcia alebo Aliancia Fair-Play si odvšadiaľ, kde poskytujeme právne služby túto zmluvu vypýtala a vie si overiť a verifikovať, že aj za tú istú sadzbu aj s tou istou štruktúrou zmluvy pracujeme. To znamená, že my poskytujeme právnu službu potom účasťou na rokovaniach alebo priamym poradenstvom klientovi alebo zastupovaním pred inými orgánmi, súdmi a tak ďalej. To znamená, že sumár týchto hodín je vytvorený jednak prácou písomných na dokumentoch, jednak na rokovaniach a k tomu všetkému sú zápisy. Len konkrétne v tomto prípade, pretože samozrejme že tá reflexia sa z ministerstva dostala aj k nám, išlo o situácie a prípady, kde napríklad my sme menežovali rokovania napríklad na ministerstve financií, na ministerstve školstva a ten orgán, ktorý menežuje to stretnutie, robí z toho stretnutia zápis, takže na podnet vlastne aj prebiehajúceho procesu NKÚ, ministerstvo skolektovalo všetky tieto zápisy stretnutí, aby vedelo preukázať nakoniec, začne teraz druhá kontrola, podľa toho teda, čo som pochopil z vyjadrení mediálnych. Postupne skolektoval všetky vlastne tieto zápisy, že keď si myslí kontrolný orgán, že táto dokumentácia nie je k dispozícii, tak jednoducho sa zabezpečilo, aby k dispozícii bola, aby sa vedelo preukázať, lenže uvedomte si, že niektoré zápisy zo stretnutí sa z ministerstva financií, z ministerstva školstvá, práce a tak ďalej.

Ale to ste si vy mali vyrobiť tie zápisy.

A prečo by sme to mali robiť my? Naša úloha je poskytnúť právnu službu na tom rokovaní. My sme ju poskytli, my nie sme povinní robiť z toho zápis. My sme vykázali ministerstvu, že vtedy vtedy sme boli na rokovaní takom a takom toľko hodín s tým a s tým. A ministerstvo v rámci svojej vnútornej kontroly si to zverifikovalo aa potvrdil áno, generálny riaditeľ ten alebo onen potvrdil, áno toto rokovanie sa uskutočnilo, boli tam z Avocatu dvaja ľudia, sedeli sme tam 4 hodiny. Neviem, čo sa vám na tom zdá také fiktívne? Lebo z toho čo povedal.

No mne nie, tak akože počkajte, či sa mne na tom zdá alebo niečo nezdá je v tomto prípade naozaj úplne jedno. Ja vám môžem a nemusím veriť, že tých 1658 hodín ohľadom tejto faktúry, či ste z nich spravili len 48 a ste si ich napísali.

Ale my to vieme preukázať. My sa tu bavíme na jednej strane o nejakých domnienkach.

Že to nevie preukázať ministerstvo výstavby, nevedelo preukázať v dvoch konkrétnych prípadoch Najvyššiemu kontrolnému úradu.

Pán redaktor, ja vám to preukázať viem.

A tu je to napísané. A preto kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením paragraf 8 odstavec 1 zákona o účtovníctve.

Áno, a to je presne to, čo som vám vysvetľoval. Pozrite sa, nás NKÚ kontrolovalo už veľa krát, keď sa bavíme o tom. Ja si to nemyslím. My sme mali vždy len tie najkorektnejšie skúsenosti. Počas nášho pôsobenia v agentúre Sario od roku 2003, ak sa nemýlim, sme prešli možno desiatimi, možno dvanástimi kontrolami, buď vnútorná kontrola ministerstva hospodárstva, ministerstvo financií alebo Najvyšší kontrolný úrad. Vždy sme mali korektné skúsenosti. Áno, sem tam sa niečo vytklo, žiadna kontrola neprejde bez toho, teda že by kontrolovaný subjekt neurobil nejakú chybu, bez ohľadu na to, že či sme my to nejakým spôsobom mohli alebo nemohli ovplyvniť. V tomto prípade, pri takých istých faktúrach sa im to nezdalo, ale ja si nemyslím, že toto je problém náš, ale je to problém vlastne tej dokumentácie, ktorú si kontrolný orgán k tomu vyžiadal, aby to vedel zverifikovať. Podľa mojich informácií, ja som pri tom procese nebol, podľa mojich informácií NKÚ dostalo tieto podklady k dispozícii, lenže oni filozoficky spochybnili inú vec. Oni spochybnili to, že my vlastne tým spôsobom, že sa zúčastňujeme na rokovaniach alebo na stretnutiach alebo myslím, že tam bolo aj štúdium materiálov, že my tým neposkytujeme právnu službu a preto tá faktúra by to nemala obsahovať

Tak ale to je vážna výhrada. Vy sa vlastne len parazitujete v úvodzovkách.

Je to vážna vyhrada, ktorá ja si myslím. Napríklad. Je to vážna výhrada, ktorá zo strany ministerstva má dohru tým, že jednoducho žiadajú sa stanoviská od relevantných orgánov. Nás samých to zaujíma, že či týmto spôsobom, pretože nám zákon o advokácii jasne definuje, akým spôsobom poskytujeme služby vrátane priameho poradenstva, keď môžem dokončiť, vrátane účasti na rokovaniach alebo na konaniach pred inými orgánmi, to znamená, že my sme túto službu poskytli. Je otázka výkazníctva a požiadaviek klienta aké všetky podklady k tomu potrebuje. Ale ja vám hovorím ešte raz bez ohľadu na to, lebo ja neviem, čo ste dostali z ministerstva.

A ten klient, skúsme skrátiť, musíme ísť rýchlo, lebo čas nám sa už pomaly aj naplnil. Ministerstvo výstavby od vás ku každému takémuto účtovnému dokladu chcelo takzvaný ten timeshift, to znamená presný popis prác alebo nie?

My k tomu ten výkaz samozrejme zabezpečujeme.

Ku každej faktúre ste prikladali veľmi presný popis prác, to znamená existuje k takejto faktúre, ktorú som ukazoval, kde je tých 1650 hodín presný popis prác, čo ste každú hodinu vykonali a v čom tie hodiny stáli, štúdiu materiálov, konzultácie s kým boli, existuje to, hej?

Áno.

Dobre. Chcem sa vás opýtať, vy ste z tej malej čiastky, ktorú ste realizovali pre Ministerstvo výstavby v rámci tohto tendra, koľko vlastne boli vaše príjmy ako vašej spoločnosti. Myslím, že dohromady vyše 11 miliónov eur.

Fakturácia naša z tejto sumy, ja sa viem vyjadriť iba k našim faktúram a k našim sumám. Fakturácia naša bola niekde na úrovni za dva a pol roka asi 40 miliónov korún, z čoho teda samozrejme časť není doriešená.

V akom zmysle nedoriešená?

No, že v podstate tým, že padlo teda rozhodnutie aké padlo, k čomu by som sa teda tiež rád vyjadril, my nemáme všetky tieto faktúry uhradené, takže.

Aha, že vám ministerstvo ešte nevyplatilo všetky faktúry.

Ale celková suma je takáto. Za dvaapolročnú prácu a za to, čo som teda ja myslel, že tu budem mať priestor a príležitosť povedať, že sa tam nastavil systém riadenia, ktorý bol našimi kolegami spochybňovaný, ku ktorému boli stovky pripomienok zo všetkých riadiacich orgánov, tento systém sa mal vytvoriť jeden jednotný, že sme vlastne my zadefinovali a vytvorili samotné konanie o poskytnutí eurofondov, že sme spolupracovali pri tvorbe zákona, že sme vytvorili novú zmluvu o poskytovaní nenávratných finančných príspevkoch a tak ďalej a tak ďalej. To je za týmito všetkými hodinami, to je tá ocenená práca, ktorá je a čo dneska prináša, myslím si, že veľmi vysoko ohodnotiteľné a vypočítateľné zisky. Váš kolega Schutz nás v sobotňajšom vydaní SME nazval nejakým peňazovodom. V období, pritom vy sami nám dávate referencie vo svojom denníku tým, že píšete koľko sme za obdobie Dzurindovej vlády dostali napríklad v agentúre Sario a je z toho zrejmé, že každý rok to bolo viac ako 20 miliónov korún. Chcete povedať, že aj vtedy sme boli nejaký peniazovod? Je to rovnako absurdné vtedy aj teraz.

Ja by som to mohol rovnako prepustiť, ja v tom nevidím, že Dzurindova dobrá vláda a v tom dobrý Avocat. Teraz Ficova vláda. By som to nerozdeľoval.

Toto sú prostriedky, ktoré sú učelne vynaložené na to, aby sa vytvorilo nejaké know-how. V tom prípade v období Dzurindovej vlády to boli významné investície, ktoré majú jasný efekt, ktoré majú dobré zmluvy, ktoré tých investorov dneska viažu a v tomto prípade je to vytvorený systém riadenia a x ďalších vecí, ktoré boli vytvorené a tiež majú efekt. Pracuje sa s tým, funguje, postupuje sa podľa toho.

A vy sa cítite ako obeť teraz v podstate, hej? Vy sa cítite ako obeť teraz?

Táto medializácia nám, samozrejme, neprospieva. Určite neprospieva.

Pretože ste prišli k zákazke spôsobom, ktorý sa vymkýňa z nejakých pravidiel férovosti.

Ale to je váš názor. My sme sa prihlásili do tendra, ktorý bol pre nás zaujímavý, oslovil nás ako odborná výzva a vyhralo to konzorcium, ktorého sme my účastníkmi. Všetko čo vám k tomu môžem povedať.

A vy sa cítite ako, a vy sa necítite dobre keď máte ten pocit, že ste vlastne obeťou toho a dostali ste sa, že ste vlastne obeťou nejakej neprofesionality ministerstva výstavby a vtedajšieho ministra Janušeka v podstate, lebo teraz ste doplatili na tento tender, lebo ste prišli o veľkú zákazku, veľa peňazí, dokonca máte tam nejaké pohľadávky voči ministerstvu. Nemyslíte si, že to malo byť urobené v počiatku úplne inak, aby ste nakoniec to naozaj férovo vysúťažili a mali dobrý pocit a nemali teraz tieto prúsery?

Je to zase nejaká úvaha. Ja osobne si nemyslím, že ministerstvo týmto prekročilo nejaké medze verejného obstarávania.

Tak padol za to minister. Jednému teraz teda odvolávajú. Je to ten problém Európskej únie alebo komisie, ktorá vám to nechce preplatiť.

Ale toto bolo skôr v rovine mediálneho tlaku a v rovine politickej.

Vy ste odstúpili od zmluvy?

Tak od zmluvy sme súhlasili sme s jej ukončením dohodou, pretože ako som už vysvetlil v piatok v interview denníku SME, nemôžeme my chcieť poskytovať služby niekomu kto ani nie že by ich nechcel, ale už ich nemôže od nás prijímať. Ako by toto prakticky fungovalo. My pracujeme pre štát dlhodobo a nie je to vôbec náš štýl alebo spôsob aký by sme my vytvárali na tlak. My práve naopak myslím si, že boli celé roky tomuto štátu nápomocní a my sa s ním určite súdiť ani nejakým spôsobom právne naťahovať nechceme.

A bude musieť byť vyhlásený nový tender. Predpokladám, že na ten operačný program technická pomoc mali by sme ho zrealizovať a budeme ho musieť aj zrealizovať. Prihlásite sa znova do tohto tendra?

Určite áno.

Dobre, tak to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Dovidenia.

Dovidenia.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

TOP videá

SkryťZatvoriť reklamu